Chính Sách Bảo Mật

Chính sách Bảo mật- sachvang.org

Tất cả bạn bè của sachvang.org,

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Trang này phác thảo các chính sách thu thập và phổ biến thông tin cho trang này.

Tệp nhật ký

Các tệp nhật ký được hầu hết các máy chủ trang web sử dụng. Các tệp nhật ký này bao gồm giao thức internet (IP), địa chỉ, loại trình duyệt và nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), cũng như các trang giới thiệu / thoát, loại nền tảng, dấu ngày / giờ và số lần nhấp. Thông tin này được sử dụng để phân tích xu hướng, quản trị trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi. Địa chỉ IP, v.v. Các địa chỉ IP này, v.v., không được liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân.

Cookie

Cookie là một phần dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên máy của người dùng và được liên kết với thông tin cá nhân. Trang web của chúng tôi không sử dụng cookie. Trang web của chúng tôi không sử dụng cookie. Tuy nhiên, một số đối tác kinh doanh của chúng tôi sử dụng cookie (ví dụ: nhà quảng cáo). Tuy nhiên, sau khi chúng tôi cho phép họ đặt cookie quảng cáo, chúng tôi không có quyền truy cập vào các cookie này.

Liên kết

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thực tiễn về quyền riêng tư trên các trang web khác này. Chúng tôi khuyến khích người dùng chú ý đến các điều khoản về quyền riêng tư trên bất kỳ trang Web nào thu thập dữ liệu nhận dạng cá nhân khi họ rời khỏi trang web của chúng tôi. Tuyên bố về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi trang web này.

Các nhà quảng cáo

Để hiển thị quảng cáo trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng google adsense. Những quảng cáo này có thể chứa cookie. Thông tin này được thu thập bởi Google và các đối tác của Google. Chúng tôi không có quyền truy cập. Kiểm tra chính sách bảo mật của họ.

Thông tin liên lạc

Nếu khách truy cập có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: sachvang.org4338@gmail.com