[Tải sách] Quyết Tâm Tiến Lên, Quyết Tiến Lên PDF

Bạn đang tìm quyển sách Quyết Tâm Tiến Lên, Quyết Tiến Lên định dạng PDF trên Google. Bạn không tìm thấy thông tin mình đang tìm kiếm. Dưới đây là thông tin mà bạn cần do sachvang.org thu thập được

Sách Quyết Tâm Tiến Lên, Quyết Tiến Lên viết về chủ đề Sách Kỹ Năng Sống có Tác Giả

Võ Nguyên Giáp

và Bìa

Mềm

Bạn đang xem: Quyết Tâm Tiến Lên, Quyết Tiến Lên PDF

Thông tin về sách

Tác Giả

Võ Nguyên Giáp

Bìa

Mềm

Bìa

Mềm

Nhà Xuất bản

Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh

Tải sách Quyết Tâm Tiến Lên, Quyết Tiến Lên PDF mới nhất

Quyết Tâm Tiến Lên, Quyết Tiến Lên

Quyết Tâm Tiến Lên, Quyết Tiến Lên

Tải sách Quyết Tâm Tiến Lên, Quyết Tiến Lên PDF ngay tại đây

Giới thiệu sách Quyết Tâm Tiến Lên, Quyết Tiến Lên

Quyết Tâm Tiến Lên, Quyết Tiến Lên
 
Quyển sách là tập hợp những bài viết, bài nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về công cuộc cách mạng và Bí quyết thắng giặc: Quyết đánh và Quyết thắng; Biết đánh và Biết thắng… Đại tướng Võ Nguyên Giáp phân tích những nguyên nhân của thắng lợi của cuộc cách mạng và sự ra đời của nước Việt Nam độc lập và những việc chúng ta có thể làm để xây dựng và phát triển đất nước.
 

“Đảng ta đã làm được nhiều việc rất to lớn, kể cả chiến thắng Điện Biên Phủ. Làm sao vì Nước, vì Dân, mọi người đều cố gắng học tập”.

Hãy nhớ hai chữ: Quyết đánh và Quyết thắng nghèo nàn lạc hậu.

Quyết tiến lên và Biết tiến lên!”

Mua sách Quyết Tâm Tiến Lên, Quyết Tiến Lên ở đâu

Theo sachvang.org cập nhật ngày 29/04/2023, sách Quyết Tâm Tiến Lên, Quyết Tiến Lên được bán với giá 35.000đ. Bạn có thể mua tại đây để ủng hộ tác giả.

Tìm kiếm liên quan

Download Quyết Tâm Tiến Lên, Quyết Tiến Lên PDF

Quyết Tâm Tiến Lên, Quyết Tiến Lên MOBI

Quyết Tâm Tiến Lên, Quyết Tiến Lên Sách Kỹ Năng Sống PDF

Quyết Tâm Tiến Lên, Quyết Tiến Lên EPUB

Quyết Tâm Tiến Lên, Quyết Tiến Lên full

Quyết Tâm Tiến Lên, Quyết Tiến Lên đọc online

[su_spoiler title=”Tìm hiểu thêm” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]

Quyết tâm tiến lên, quyết tâm vươn lên

Sách kỹ năng sống

công ty triển lãm

Nhà sách việt khang

Kích thước

14×22

nhà văn

Võ Nguyên Giáp

trải ra

Dịu dàng

Biên tập viên

Tổng Biên tập Hồ Chí Minh

14×22

Quyết tâm tiến lên, quyết tâm vươn lên

Cuốn sách này là tập hợp các bài báo và bài giảng của tác giả. Đại tướng Võ Nguyên Giáp về công tác cách mạng và bí quyết thắng lợi trong chiến tranh: quyết chiến, quyết thắng; Học cách chiến đấu và cách chiến thắng … Đại tướng Võ Nguyên Giáp Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cách mạng và sự ra đời của nước Việt Nam độc lập và những việc chúng ta có thể làm để xây dựng và phát triển đất nước.

“Đảng ta đã đạt được nhiều điều tốt đẹp, trong đó có chiến thắng Điện Biên Phủ. Còn việc nước, việc dân, mọi người đều cố gắng học hỏi.”

Hãy nhớ hai chữ: Quyết chiến và quyết thắng là những người nghèo nàn, lạc hậu.

Quyết tâm tiến lên và biết hướng về phía trước! ”

35.000 vnđ
nhà văn

Võ Nguyên Giáp

trải ra

Dịu dàng

trải ra

Dịu dàng

Biên tập viên

Tổng Biên tập Hồ Chí Minh

Quyết tâm tiến lên, quyết tâm vươn lên
Quyết tâm tiến lên, quyết tâm vươn lên[/su_spoiler]

Cập nhật lúc 23:02 - 03/10/2022
Sách cùng chủ đề

Bình luận