[Tải sách] Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam PDF

Bạn đang tìm quyển sách Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam định dạng PDF trên Google. Bạn không tìm thấy thông tin mình đang tìm kiếm. Dưới đây là thông tin mà bạn cần do sachvang.org thu thập được

Sách Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam viết về chủ đề Sách Kinh Tế & Tài Chính có Kích Thước

20.5 x 13 cm

và Năm Xuất Bản

2020

Bạn đang xem: Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam PDF

Thông tin về sách

Kích Thước

20.5 x 13 cm

Năm Xuất Bản

2020

Năm Xuất Bản

2020

Nhà Xuất bản

Tài Chính

Số Trang

315

Bìa

Mềm

Tải sách Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam PDF mới nhất

Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam

Tải sách Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam PDF ngay tại đây

Giới thiệu sách Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam

Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam

 

Phần lớn các Doanh nghiệp Việt Nam đang rơi vào “Bẫy Tư Duy” trong chiến lược phát triển, gặp phải “nhiều vấn đề” trong việc “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng hệ thống khách hàng” khiến Doanh nghiệp “tốn nhiều chi phí đầu tư” nhưng “hiệu quả chưa cao”.

Vậy:

Làm sao giữ được nhân tài và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng?

Làm sao để mở rộng, phát triển hệ thống khách hàng với chi phí tối giản?

Làm sao nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp?

Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam  này được phân tích, nhận định dưới một góc nhìn đa chiều “toàn vẹn” dự theo “Học thuyết Tâm Thái” và các “công trình nghiên cứu phát triển doanh nghiệp” nổi tiếng trên thế giới, đã được triển khai ứng dụng thành công trong nhiều năm qua. Cuốn sách mang đến những “giải pháp vô cùng đặc biệt”, “giá trị” và “hữu ích” cho bất cứ ai, bất cứ tổ chức, doanh nghiệp nào muốn nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng hệ thống khách hàng “trở thành một khối thống nhất, gắn kết, cộng hưởng và phát triển lớn mạnh”.
 

Mục lục:

Lời mở đầu
Phần I. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC (Yếu tố then chốt tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp)
Luận bàn về nguồn nhân lực

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Huấn luyện, đào tạo và phát triển con người trong doanh nghiệp

Các nhân tố ảnh hưởng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Vấn đề đặt ra trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Giải pháp đặc biệt nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Việt Nam

Giải pháp nâng cao Tâm Thái

Chương trình huấn luyện, đào tạo Tâm Thái giải quyết được những vấn đề gì cho doanh nghiệp?

Phần II. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG CHO DOANH NGHIỆP

Khách hàng – yếu tố sống còn của doanh nghiệp

Phát triển hệ thống khách hàng là gì?

Giải pháp đặc biệt phát triển hệ thống khách hàng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Chia sẻ kỹ năng Tâm Thái cho khách hàng

Phụ lục. CẢM NGHIỆM CỦA MỘT SỐ HỌC VIÊN KHÁC SAU KHI THAM GIA CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN, ĐÀO TẠO TÂM THÁI

Giới thiệu đôi nét về chuyên gia độ hoá
 

Trích đoạn sách:

Con người có là “tài sản đặc biệt” của doanh nghiệp?

Con người trong tổ chức chính là “tài sản đặc biệt giá trị” quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Con người được coi là nguồn lực “nội sinh” chi phối quá trình phát triển kinh tế xã hội và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong những năm qua, quá trình hội nhập mở cửa nền kinh tế cùng sự năng động của nó đã giúp các nhà lãnh đạo nhận ra tầm quan trọng của nguồn lực con người đối với sự phát triển bền vững của tổ chức, họ đã chú trọng hơn tới việc tạo lập môi trường làm việc thuận lợi, phát huy tối đa năng lực cho nhân sự và tạo sức hút giữ được nhân tài.

Tuy nhiên, quan điểm “nguồn nhân lực là tài sản của tổ chức” thực chất đã được thiết lập từ cuối thế kỷ 20 với tư tưởng cho rằng con người là “cỗ máy chủ đạo” tạo ra “sự thịnh vượng” cho hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp.
Bản chất của quan điểm này là coi trọng sự đóng góp, cống hiến và những giá trị nguồn nhân lực tạo ra và mang lại những phần thưởng mà họ xứng đáng được hưởng.

Ngày nay, sự phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất kinh doanh ngày càng đa dạng, tạo nên sự tiến bộ, năng động của nền kinh tế. Sản xuất hiện đại, nguồn lực mạnh mẽ, nhưng chủ thể quan trọng nhất quyết định sự thành công bền vững và trường tồn của tổ chức vẫn là nguồn lực con người với tất cả năng lực trí tuệ, sự hiểu biết, sự sáng tạo, khả năng thích nghi và những phẩm chất lao động phù hợp với sản xuất hiện đại. Trên bình diện quốc gia, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta cũng luôn coi “con người” là vốn quý nhất, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng và là nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Trong thời kỳ đổi mới, “phát triển toàn diện con người Việt Nam” là mục tiêu xuyên suốt, nhất quán của Đảng. Đại hội XI của Đảng cũng xác định xây dựng con người Việt Nam “phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, ý thức công dân, tuân thủ pháp luật”. Kế đến Đại hội XII, vấn đề “phát triển con người toàn diện” được đặt thành trung tâm của chiến lược phát triển đất nước, là xây dựng “con người Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa”. Với quan điểm coi nguồn lực con người là vốn quý và quan trọng nhất, Đảng ta luôn xác định việc xây dựng và phát triển toàn diện con người là nhiệm vụ hàng đầu trong các nhiệm vụ nâng tầm quốc gia. Do đó, nguồn lực con người luôn là “tài sản đặc biệt giá trị” quyết định vận mệnh phát triển của mọi tổ chức trong mọi thời kỳ.

Hiện nay, trong xu thế hội nhập toàn cầu, vị thế và năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam có đủ tầm sánh ngang cùng các nước
năm châu hay không là phụ thuộc phần lớn vào năng lực phát triển bền vững của hệ thống các doanh nghiệp Việt. Trong bất kì tổ chức nào, đội ngũ nguồn nhân lực có tài năng là chủ thể chính đảm bảo sự sáng tạo, văn hóa làm việc của tổ chức, tạo ra doanh thu, lợi nhuận và quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp và ngược lại. Do đó, không nguồn lực nào khác ngoài yếu tố con người mới là “nguyên khí” quyết định sự thành công bền vững của mỗi doanh nghiệp. So với các nguồn lực khác của tổ chức, nguồn lực con người khác biệt ở chỗ nếu được học tập, rèn luyện liên tục thì trí tuệ của họ sẽ không ngừng được nâng cao và phát triển vô hạn.

Chất lượng nguồn nhân lực được biểu hiện như thế nào?

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đều nhận thấy rõ những cơ hội phát triển do quá trình hội nhập nền kinh tế và sự phát triển của khoa học công nghệ, thông tin… nhưng cũng nhận thức rõ nhiều khó khăn, thách thức trong từng bước đi trước áp lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết, sẵn sàng gắn kết, chung sức, đồng lòng với tổ chức thì doanh nghiệp đó sẽ vượt qua thách thức, vươn tới thành công. Do đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đảm bảo tổ chức có đủ số lượng và chất lượng nhân lực đáp ứng được yêu cầu công việc trước những thách thức lớn là yêu cầu cấp thiết của bất cứ doanh nghiệp nào.

Theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 8402, “Chất lượng là tập hợp các đặc tính của một thực thể (đối tượng) tạo cho thực thể đó có khả năng thỏa mãn những nhu cầu đã nêu ra hoặc nhu cầu tiềm ẩn”. Theo đó, chất lượng là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, lựa chọn một sản phẩm, dịch vụ nào đó.

Theo từ điển Tiếng Việt của Viện nghiên cứu phát triển Giáo dục cho rằng: “Chất lượng là cái tạo nên phẩm chất, giá trị của một con người, sự vật, sự việc”.
Theo PGS. TS Phùng Rân: “Chất lượng nguồn nhân lực được đo bằng 2 tiêu chí bao gồm năng lực hoạt động và phẩm chất đạo đức của nguồn nhân lực”. Theo ông, năng lực hoạt động của con người có được thông qua giáo dục, đào tạo, cần có thời gian để năng lực đó được biểu hiện thông qua các học hàm, học vị, cấp bậc công việc, năng lực giải quyết các vấn đề trong công việc và cuộc sống. Khái niệm này cho rằng chất lượng nguồn nhân lực là năng lực chuyên môn mà mỗi người có được do học tập, rèn luyện, có thể đạt được và có thể điều chỉnh trong quá trình trải nghiệm công việc thực tiễn.

Theo PGS. TS Vũ Thị Ngọc Phùng: “Chất lượng nguồn nhân lực được đánh giá qua trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng của người lao động cũng như sức khỏe của họ”.

Quan điểm về chất lượng nguồn nhân lực đã được bàn luận nhiều nhưng đến nay chưa thực sự nhất quán, khó định hướng cho các doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức. Trong cuốn sách này, chất lượng nguồn nhân lực được hiểu là những giá trị bên trong của mỗi người được biểu lộ trong quá trình làm việc, thông qua các chỉ tiêu như năng suất, hiệu quả lao động, chất lượng sản phẩm dịch vụ họ tạo ra và chất lượng mối quan hệ họ tương tác,… Hay “Chất lượng nguồn nhân lực là tổng thể năng lực bên trong của nguồn nhân lực, tạo thành năng lực làm việc của con người, có khả năng thỏa mãn những nhu cầu của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện mục tiêu, sứ mệnh và lý tưởng chung”.

Các tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực bao gồm: Thể lực, Trí lực, Tâm lực, Tinh thần, Tâm Thái. Trong đó, Thể lực là nền tảng, là phương tiện để truyền tải tri thức; Trí lực là yếu tố quyết định chất lượng nguồn nhân lực; Tâm lực là yếu tố chi phối chính tới thể lực và trí tuệ; Tinh thần là năng lượng sống bên trong mỗi người gắn liền với sức khỏe của Thể lực, Trí lực, Tâm lực; Tâm Thái là kết quả của sự tác động qua lại của con người về cuộc sống, là nguồn gốc sản sinh ra Tinh thần và có tính ảnh hưởng, chi phối và định đoạt các yếu tố còn lại, cụ thể như sau:

Thể lực là một loại năng lực hoạt động của thân thể con người, là tình trạng sức khỏe được biểu hiện thành sức mạnh, sức nhanh, sức bền, sự mềm dẻo và linh hoạt của con người khi vận động trong lao động. Theo Hiến chương của tổ chức Y tế thế giới (WHO): “Sức khỏe là một trạng thái hoàn toàn thoải mái về thể chất, tinh thần và xã hội, chứ không phải là không có bệnh hoặc thương tật”. Do đó, thể lực là sự phát triển hài hòa của con người về cả sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần được biểu hiện thông qua sự “minh mẫn, tích cực”, “không hằn học, không lo âu, không tức giận, không buồn phiền, không căng thẳng hay dồn nén,…” dẫn đến không kiểm soát được hành vi của bản thân. Sức khỏe thể lực là cơ sở quan trọng cho hoạt động thực tiễn của con người trong quá trình lao động và trong cuộc sống hàng ngày.
Trí lực là năng lực của trí tuệ con người. Trí lực là sức mạnh của tri thức và trí tuệ con người thể hiện qua trình độ học vấn, kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm làm việc của con người so với yêu cầu của công việc mà người đó đảm nhận. Trí lực là yếu tố phản ánh sức sản xuất và năng lực sáng tạo của con người trong quá trình lao động. Một con người vừa có khả năng sáng tạo, vừa có kinh nghiệm thì có kỹ năng làm việc vượt trội hơn, do đó, các yếu tố thuộc về trí lực của con người trong tổ chức là tài sản quý giá của doanh nghiệp mà nguồn nhân lực chính là đối tượng sở hữu. Trí lực của con người vừa có tính chất bẩm sinh, vừa có được thông qua huấn luyện, đào tạo và qua quá trình tích lũy kinh nghiệm.
Tâm lực là năng lực của ý chí của con người, biểu hiện thành “sức mạnh nội tâm của mỗi người”. Sức mạnh nội tâm phản ánh sức mạnh tâm lý của con người thể hiện qua mức độ nhận thức, ý thức trách nhiệm, ý chí phấn đấu, thái độ lao động, tác phong làm việc, kỷ luật lao động, năng lực làm việc độc lập, tinh thần hợp tác tương trợ, khả năng làm việc tập thể và lòng trung thành với doanh nghiệp. Ngoài ra, tâm lực còn phản ánh nhân cách, quan điểm sống, sự sáng tạo và thể hiện nét văn hóa đạo đức của mỗi người. Tâm lực tạo ra động cơ bên trong con người, là yếu tố thúc đẩy, điều chỉnh hoạt động của mỗi cá nhân, là năng lực định tâm và sức mạnh vô hình giúp con người tránh được những cám dỗ hay lôi kéo từ bên ngoài, góp phần quan trọng vào việc phát huy vai trò của thể lực và trí lực.

 

Các bài viết liên quan:
 

11 Quyển Sách Kinh Doanh Nên Đọc Ít Nhất Một Lần Nếu Muốn Khởi Nghiệp Thành Công

5 Cuốn Sách Cẩm Nang Kinh Doanh Nổi Tiếng Đến Từ Đại Học Havard
 

Newshop xin hân hạnh giới thiệu đến quý bạn đọc!

Mua sách Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam ở đâu

Theo sachvang.org cập nhật ngày 4/05/2023, sách Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam được bán với giá 254.150đ. Bạn có thể mua tại đây để ủng hộ tác giả.

Tìm kiếm liên quan

Download Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam PDF

Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam MOBI

Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam Sách Kinh Tế & Tài Chính PDF

Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam EPUB

Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam full

Giải Pháp Đặc Biệt Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Hệ Thống Khách Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam đọc online

[su_spoiler title=”Tìm hiểu thêm” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]

Eine spezielle Lösung zur Verbesserung der Qualität der Humanressourcen und Entwicklung von Kundensystemen für vietnamesische Unternehmen

Bücher über Wirtschaft und Finanzen

Ausstellendes Unternehmen

Thailändische Ha-Bücher

Der Autor

An Manh Hung

,

Pham Thanh Hang

,

Zu van Dung

Größe

20,5 x 13 cm

Veröffentlichungsjahr

2020

Verlag

Finanzen

Seitenzahl

315

Deckel

Sanft

Strichcode

8935280906211

An Manh Hung

Eine spezielle Lösung zur Verbesserung der Qualität der Humanressourcen und Entwicklung von Kundensystemen für vietnamesische Unternehmen

Die meisten vietnamesischen Unternehmen tappen in ihrer Entwicklungsstrategie in die „Denkfalle“ und stoßen auf „viele Probleme“ bei der „Verbesserung der Qualität der Humanressourcen, der Erweiterung des Kundensystems“, was Unternehmen „viele Investitionen kostet“, aber „die Effizienz ist nicht hoch”.

Also:

Wie kann man Talente halten und qualifiziertes Personal gewinnen?

Wie kann das Benutzersystem mit minimalen Kosten erweitert und weiterentwickelt werden?

Wie kann die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen verbessert werden?

Eine spezielle Lösung zur Verbesserung der Qualität der Humanressourcen und Entwicklung von Kundensystemen für vietnamesische Unternehmen Dieses Projekt wurde aus der multidimensionalen Perspektive der “Integrität” nach der “Tam Thai-Doktrin” und berühmten “Forschungs- und Entwicklungsprojekten” in der Welt analysiert und bewertet, die seit vielen Jahren erfolgreich umgesetzt und angewendet werden. Das Buch bringt “extrem spezielle Lösungen”, “Wert” und “nützlich” für jeden, jede Organisation, jedes Unternehmen, das die Wettbewerbsfähigkeit verbessern, Humanressourcen entwickeln und Humanressourcen entwickeln möchte. Ausbau des Kundensystems “zu einem einzigen, zusammenhängenden, resonanten und wachsenden Block”.

Inhalt:

Prolog

Teil I. VERBESSERUNG DER QUALITÄT DER PERSONALRESSOURCEN (Ein Schlüsselfaktor, der einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil schafft für Gesellschaft)

Diskussion über Humanressourcen

Verbessern Sie die Qualität der Humanressourcen

Training, Coaching und Entwicklung von Menschen in der Wirtschaft

Faktoren, die die Verbesserung der Qualität der Humanressourcen in Unternehmen beeinflussen

Das Problem bei der Verbesserung der Qualität der Humanressourcen vietnamesischer Unternehmen heute

Eine spezielle Lösung zur Verbesserung der Personalqualität für vietnamesische Unternehmen

Lösungen zur Verbesserung von Tam Thai

Welche Probleme löst das Tam Thai Trainingsprogramm für Unternehmen?

Teil II. ENTWICKLUNG VON KUNDENSYSTEMEN FÜR DAS GESCHÄFT

Kunden – ein wesentliches Element des Geschäfts

Was ist Benutzersystementwicklung?

Eine spezielle Lösung für die Entwicklung eines Benutzersystems für vietnamesische Unternehmen

Teilen von Tam Thai-Fähigkeiten für Kunden

Anhang. DIE ERFAHRUNG EINIGER ANDERER SCHÜLER NACH DEM FOLGENDEN NEHMEN SIE AN TAM THAI TRAININGSPROGRAMMEN BEI

Eine kurze Einführung in die Apotheke

Auszug aus dem Buch:

Menschen sind besondere Eigenschaft” von Gesellschaft?

Menschen in der Organisation seien „besonders wertvolle Vermögenswerte“, die die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens bestimmen. Menschen gelten als „endogene“ Ressourcen, die den Prozess der sozioökonomischen Entwicklung und den Geschäftserfolg von Unternehmen steuern. Im Laufe der Jahre haben der Prozess der Integration und Öffnung der Wirtschaft und seine Dynamik den Führungskräften geholfen, die Bedeutung der Humanressourcen für die nachhaltige Entwicklung der Organisation zu verstehen.Größere Bedeutung wird der Schaffung eines günstigen Arbeitsumfelds beigemessen, um die Kapazitäten zu maximieren Angestellte. und Schaffung von Attraktivität, um Talente zu halten.

Die Ansicht, dass „Humanressourcen das Vermögen der Organisation sind“, hat sich jedoch seit dem späten 20. Jahrhundert mit der Vorstellung etabliert, dass Menschen der „Hauptmotor“ für die Schaffung von „Wohlstand“ für die meisten Menschen sind. Alle Organisationen und Unternehmen.

Der Kern dieser Sichtweise besteht darin, den Beitrag, das Engagement und den Wert zu schätzen, den die Humanressourcen schaffen, und ihnen die Belohnungen zu bringen, die sie verdienen.

Heute diversifiziert sich die Entwicklung von Wissenschaft, Technologie und Technologie in Produktion und Wirtschaft zunehmend und schafft Fortschritt und Dynamik der Wirtschaft. Moderne Produktion, leistungsstarke Ressourcen, aber das wichtigste Thema, das den nachhaltigen und dauerhaften Erfolg der Organisation bestimmt, sind immer noch Humanressourcen mit allen intellektuellen Fähigkeiten, Verständnis und Kreativität, Anpassungsfähigkeit und Arbeitsqualitäten, die für eine moderne Produktion geeignet sind. Auf nationaler Ebene hat unsere Partei während des Prozesses der Führung der vietnamesischen Revolution das „Volk“ immer als das wertvollste Kapital, das Ziel und die treibende Kraft der Revolution und den entscheidenden Faktor für den Erfolg der Revolution betrachtet. Erfolg und Misserfolg der revolutionären Sache. In der Doi Moi-Periode ist die „umfassende Entwicklung des vietnamesischen Volkes“ das konsequente und konsequente Ziel der Partei. Der 11. Parteitag beschloss auch, das vietnamesische Volk aufzubauen, “um sich umfassend in Bezug auf Intellekt, Moral, körperliche, kreative Fähigkeiten, staatsbürgerliches Bewusstsein und Gesetzestreue zu entwickeln”. Neben dem 12. Nationalkongress wurde die Frage der „umfassenden menschlichen Entwicklung“ in den Mittelpunkt der Entwicklungsstrategie des Landes gestellt, die darauf abzielt, eine „umfassend entwickelte vietnamesische Person aufzubauen, die die Anforderungen des Landes an eine nachhaltige Entwicklung erfüllt“. das sozialistische Vaterland fest verteidigen”. In Anbetracht der Tatsache, dass Humanressourcen das wertvollste und wichtigste Kapital sind, hat unsere Partei immer festgestellt, dass der Aufbau und die umfassende Entwicklung von Menschen die Hauptaufgabe bei den Aufgaben der Anhebung des nationalen Niveaus ist. Daher sind Humanressourcen immer „besonders wertvolle Vermögenswerte“, die das Entwicklungsschicksal jeder Organisation in jeder Periode bestimmen.

Derzeit sind Vietnams Position und nationale Wettbewerbsfähigkeit im Trend der globalen Integration auf Augenhöhe mit anderen Ländern.

ob auf den fünf Kontinenten oder nicht, hängt zu einem großen Teil von der Fähigkeit zur nachhaltigen Entwicklung des vietnamesischen Unternehmenssystems ab. In jeder Organisation ist das talentierte Personalteam die Haupteinheit, die die Kreativität und die Arbeitskultur der Organisation sicherstellt, Einnahmen und Gewinne generiert und die Langlebigkeit des Unternehmens bestimmt und umgekehrt. Daher ist keine andere Ressource als der menschliche Faktor das „Prinzip“, das den nachhaltigen Erfolg eines jeden Unternehmens bestimmt. Im Vergleich zu anderen Ressourcen der Organisation unterscheiden sich Humanressourcen dadurch, dass ihre Intelligenz ständig verbessert und unbegrenzt weiterentwickelt wird, wenn sie kontinuierlich studiert und trainiert wird.

Die Qualität der Humanressourcen kommt zum Ausdruck Wie ist das?

Gegenwärtig sind sich die meisten vietnamesischen Unternehmen der Entwicklungsmöglichkeiten aufgrund des Prozesses der wirtschaftlichen Integration und der Entwicklung von Wissenschaft, Technologie und Information bewusst, aber sie sind sich auch vieler Schwierigkeiten und Herausforderungen bewusst. Druck und einem sich schnell verändernden Geschäftsumfeld. Wenn das Unternehmen jedoch über qualitativ hochwertige Humanressourcen verfügt, über solide berufliche Qualifikationen verfügt, enthusiastisch, engagiert, bereit ist, sich zu engagieren, Kräfte zu bündeln und mit der Organisation übereinzustimmen, wird dieses Unternehmen die Herausforderung, das Wissen und den Erfolg meistern. Daher ist die Verbesserung der Qualität der Humanressourcen eine dringende Anforderung für jedes Unternehmen, um sicherzustellen, dass die Organisation über ausreichende Quantität und Qualität der Humanressourcen verfügt, um die Anforderungen der Arbeit angesichts großer Herausforderungen zu erfüllen.

Gemäß der vietnamesischen Norm ISO 8402 ist „Qualität eine Reihe von Merkmalen einer Entität (eines Objekts), die dieser Entität die Fähigkeit verleiht, erklärte oder implizierte Bedürfnisse zu befriedigen.“ Qualität ist daher ein wichtiges Kriterium für die Bewertung und Auswahl eines bestimmten Produkts oder einer bestimmten Dienstleistung.

Laut dem vietnamesischen Wörterbuch des Institute for Educational Development ist „Qualität das, was die Qualität und den Wert einer Person, einer Sache oder eines Ereignisses ausmacht“.

Laut Assoc. DR. Phung Ran: „Die Qualität der Humanressourcen wird an zwei Kriterien gemessen, einschließlich der operativen Kapazität und der ethischen Qualität der Humanressourcen“. Ihm zufolge wird die Fähigkeit zu menschlicher Aktivität durch Bildung und Ausbildung erworben, es braucht Zeit, bis diese Fähigkeit sich in akademischen Graden, akademischen Titeln, Beruf, Problemlösungsfähigkeit, Problemen in der Arbeit und im Leben ausdrückt. Dieses Konzept geht davon aus, dass die Qualität der Humanressourcen eine fachliche Kompetenz ist, die jeder Mensch durch Studium, Ausbildung erworben und im Prozess der praktischen Arbeitserfahrung angepasst werden kann.

Laut Assoc. DR. Vu Thi Ngoc Phung: „Die Qualität der Humanressourcen wird anhand der Ausbildung, des Fachwissens und der Fähigkeiten der Mitarbeiter sowie ihrer Gesundheit bewertet.“

Die Sicht auf die Qualität der Humanressourcen wurde viel diskutiert, aber bisher ist sie nicht sehr konsistent, es ist schwierig, Unternehmen auf die Verbesserung der Qualität der Humanressourcen in der Organisation auszurichten. In diesem Buch wird die Qualität der Humanressourcen als die inneren Werte jeder Person verstanden, die im Arbeitsprozess zum Ausdruck kommen, durch Indikatoren wie Produktivität, Arbeitseffizienz, die Qualität der von ihnen geschaffenen Produkte und Dienstleistungen und die Qualität der Beziehungen mit denen sie interagieren. mit usw. Oder „Die Qualität der Humanressourcen ist die Gesamtheit der internen Kapazität der Humanressourcen, die die Arbeitsfähigkeit der Menschen bilden, die in der Lage sind, die Bedürfnisse der Humanressourcen zu erfüllen. Die Bedürfnisse des Unternehmens im Prozess der Erreichung gemeinsamer Ziele, Missionen und Ideale”.

Kriterien für die Bewertung der Qualität der Humanressourcen sind: physisch, mental, mental, mental und Tam Thai. In der Fitness Grundlage und Mittel zur Wissensvermittlung ist; Intelligenz ist ein entscheidender Faktor für die Qualität der Humanressourcen; Mentale Stärke ist der Hauptfaktor, der physische und intellektuelle beeinflusst; Spirit ist die lebendige Energie in jeder Person, die mit körperlicher, geistiger und seelischer Gesundheit verbunden ist; Tam Thai ist das Ergebnis menschlicher Interaktion im Leben, ist die Quelle der Spirituosenproduktion und hat die Fähigkeit, die verbleibenden Faktoren zu beeinflussen, zu regieren und zu bestimmen, insbesondere wie folgt:

Körperliche Fitness ist eine Form der Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers, ein Gesundheitszustand, der sich durch Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Geschmeidigkeit und Beweglichkeit bei der Geburt ausdrückt. Laut der Charta der Weltgesundheitsorganisation (WHO): “Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.” Fitness ist also die harmonische Entwicklung des Menschen in Bezug auf die körperliche und geistige Gesundheit. Psychische Gesundheit drückt sich aus durch „Klarheit, Positivität“, „keine Wut, keine Sorge, keine Wut, keine Traurigkeit, kein Stress oder Unterdrückung, …“, was zu Unkontrollierbarkeit, Kontrolle des eigenen Verhaltens führt. Die körperliche Gesundheit ist eine wichtige Grundlage für das praktische Handeln der Menschen in Beruf und Alltag.

Intelligenz ist die Fähigkeit der menschlichen Intelligenz. Intellekt ist die Kraft des menschlichen Wissens und der Intelligenz, ausgedrückt durch die Ausbildung, das berufliche Wissen, die beruflichen Fähigkeiten und die Arbeitserfahrung einer Person in Bezug auf die Anforderungen der von ihr ausgeübten Tätigkeit. Intellekt ist ein Faktor, der die Leistungs- und Gestaltungsfähigkeit von Menschen im Arbeitsprozess widerspiegelt. Eine Person, die sowohl kreativ als auch erfahren ist, verfügt über hervorragende Arbeitsfähigkeiten, daher stellen die Elemente der menschlichen Intelligenz in der Organisation einen wertvollen Vermögenswert des Unternehmens dar, auf den die Ressourcen des Unternehmens nicht beschränkt sind. Menschliche Intelligenz ist sowohl angeboren als auch erworben durch Training, Training und durch den Prozess der Ansammlung von Erfahrung.

Mentale Stärke ist die Fähigkeit des menschlichen Willens, ausgedrückt als “die innere Stärke eines jeden Menschen”. Innere Stärke spiegelt die psychische Stärke eines Menschen wider, die sich in Bewusstseinsgrad, Verantwortungsbewusstsein, Strebenswillen, Arbeitseinstellung, Arbeitsstil, Arbeitsdisziplin, Arbeitsfähigkeit, Selbständigkeit, Kooperationsbereitschaft, Teamfähigkeit und Loyalität ausdrückt arbeiten. Darüber hinaus spiegelt der Geist auch die Persönlichkeit, Lebenseinstellung, Kreativität und die moralische Kultur jeder Person wider. Die Kraft des Geistes schafft Motivation im Menschen, sie ist ein Motivationsfaktor, sie regelt die Aktivitäten jedes Einzelnen, sie ist eine zentrierende Fähigkeit und eine unsichtbare Kraft, die Menschen hilft, Versuchungen oder Anziehungen von außen zu vermeiden. , und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Rolle der körperlichen und körperlichen mentalen Stärke.

In Verbindung stehende Artikel:

  • 11 Wirtschaftsbücher, die Sie mindestens einmal gelesen haben sollten, wenn Sie ein erfolgreiches Unternehmen gründen wollen

  • 5 berühmte Business-Handbücher der Harvard University

Newshop freut sich, Leser vorzustellen!

Eine spezielle Lösung zur Verbesserung der Qualität der Humanressourcen und Entwicklung von Kundensystemen für vietnamesische Unternehmen
254.150 VND
Größe

20,5 x 13 cm

Veröffentlichungsjahr

2020

Veröffentlichungsjahr

2020

Verlag

Finanzen

Seitenzahl

315

Deckel

Sanft

[/su_spoiler]

Cập nhật lúc 22:49 - 17/10/2022
Sách cùng chủ đề

Bình luận